Bild saknas
VI VILL SKAPA EN TRYGG OCH GULSVART TILLVARO

BAKGRUND

När man går in genom dörrarna till Västerås Ishockeyklubb ska man känna välkommen och trygg. En trygg miljö är en plats där barn och unga har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar. För oss i Västerås Ishockeyklubb är trygghetsfrågan en självklarhet, alla ska känna sig trygga i vår verksamhet, och om det händer något eller om vi upptäcker att någon individ inte mår bra ska vi agera så snabbt som möjligt hitta den bästa lösningen med barnet i fokus. Vårt trygghetsarbete handlar också om att skapa de bästa förutsättningarna för våra ledare. Genom att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor skapar vi trygghet, gemenskap och glädje.

VERKTYG FÖR GULSVARTA LEDARE

NPF inom ishockey

Svenska Ishockeyförbundet har tillsammans med Riksförbundet Attention tagit fram ett utbildningsmaterial som informerar och utbildar ledare och föräldrar. I häftet finns grundläggande information om hur det är att leva och spela hockey med NPF. Fokus ligger på att ge ledarna tips som de kan använda i verksamheten. Ambitionen är materialet ska göra våra ledare tryggare i ämnet, vilket kommer leda till en bättre miljö för våra barn- och ungdomsspelare.

Stöd för idrottsledare - Friends

Som idrottsledare har du en betydande roll i att skapa ett positivt och tryggt klimat för alla i din grupp eller förening. Här hittar du kunskap, tips och verktyg för att kunna göra det.

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en gratis webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden som Folkhälsomyndigheten har utvecklat. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Affischer

Värdegrundsaffischer att arbeta med ute i lagen för att skapa bästa utvecklingsmiljö. Går att arbeta med från och med de yngsta lagen.

Affischer som går att beställa: 

·       En bra kompis 

·       Glädje och gemenskap

·       Hur är en bra träning

·       Hur är en bra ledare

Beställs genom Marie på kansliet.

Skapa trygga idrottsmiljöer 

Stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.

TIPS FÖR GULSVARTA FÖRÄLDRAR

Du som hockeyförälder är viktig och du spelar avgörande roll för hur barn upplever sin tid inom idrotten. Vill du lära dig mer om idrottsrörelsen samt hur du skapar ett bra klimat för ditt barn inom idrotten, titta och lyssna på tipsen nedan. Klicka här för att ladda ner vår föräldrafolder.

Tips att lyssna och hitta på

Tv- serie, Idrottens himmel och helvete 

Vill du lära dig mer om idrottsrörelsen. Hur barn och unga har det inom idrottsrörelsen spelar roll för vårt samhälle. UR granskar och belyser problematik som både de som idrottar och de som leder idrott ställs inför. Idrottens himmel och helvete är en serie från UR.

Filmen - Hur kan du som vuxen stötta barn som idrottar?

Kort film som passar bra till földramöten, som belyser problematiken varför många idag slutar idrotta tidigt. 

Facebooksida som heter Idrottsföräldrar. Kunskap till föreningar, tränare och idrottsföräldrar. Främst från psykologins värld. Så långt möjligt byggd på egen erfarenhet, forskning och erfarenhet från de vi samarbetat med.

Podd  

Wag the dog - En idrottspodd med motivation och talang

OM PROBLEM UPPSTÅR

De flesta problem/konflikter som uppstår går att lösa på plats, men ibland behövs extra hjälp för att snabbt hitta de bästa lösningarna. Om en sådan situation uppstår ska du som förälder kontakta ungdomsansvarig. För att lösa de konflikter som uppstår använder vi oss av åtgärdstrappan (High five-metoden framtagen tillsammans med Rädda Barnen). I Västerås IK är målsättningen alltid att vi ska lösa problem/konflikter skyndsamt, det är det bästa för alla.

VI FINNS HÄR FÖR DIG

Det finns flera olika alternativ till vem du kan höra av dig till. Du som aktiv, ledare eller förälder behöver prata med någon utanför laget ska du första hand vända dig till: 

Ungdomsansvariga

Marie Persson, [email protected] eller 073-942 50 04

Niclas Gustavsson, [email protected] eller  073-942 50 10

Vill du prata md någon utanför föreningen för vägledning och stöttning finns följande alternativ:

För ledare

BRIS Stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam. 077-44 000 42, Öppet vardagar 9 – 12

Idrottsombudsmannen 

Idrottsombudsmannen ska verka för att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund efterlevs inom idrottsrörelsen. Idrottsombudsmannen kan du vända dig till om du exempelvis känner dig otrygg i din idrottsmiljö eller om du har frågor om idrottsrörelsen. 08-627 40 10. Öppet tisdagar och torsdagar 9-12, går även bra att mejla på [email protected] 

Friends
Klicka här för att komma till Friends rådgivning för ledare och föräldrar.

Aktiva

Bris

Till BRIS kan du vända dig för att få prata med någon om sådant som är jobbigt. Du kan chatta, ringa eller mejla till dem. BRIS erbjuder stöd till alla som är under 18 år.

Friends
Klicka här för att komma till Friends rådgivning för barn och unga.