Info om NIU

VIKTIGA DATUM

1 januari när eleven går i åk 8: Kontakter får börja tas med potentiella elever. Dock kan inget göras klart eller någon form av avtal skrivas.

Från detta datum så kan arbetet inledas när det gäller höstens kommande antagningar till våra NIU/Elitishockeygymnasier. 

Under denna period ( 1 januari U-15 året) fram tills ansökningsförfarandet öppnar i september U16 året så kan ansvariga för NIU i föreningarna arbeta och göra följande: 

Under denna period så inleds scoutingarbetet med aktuell ålderskull. 

Föreningens ansvariga ser matcher och tittar på spelare. 

Föreningen bjuder in till ev try out dagar, besök. 

Detta gör att man kan presentera föreningen, elitgymnasiet, lokaler, gymnasieskolan etc. Föreningen kan berätta att man är intresserad och uttala att en spelare skall ansöka till deras NIU när ansökningsförfarandet öppnar i september månad. 

Man kan mao inte göra klart något under denna period

Inga bindande avtal kan eller skall skrivas under denna period. 

Finns inga juridiskt bindande avtal som kan skrivas under denna period. 

Första datum för att erbjuda en plats till aktuellt NIU är den 10 oktober U16-året.

7-11 september: Ansökan till NIU öppnas. ( Kan variera).

10 oktober: Första giltiga datum, att lämna ett tidigt erbjudande till en NIU plats. 

1 december: Sista datum för ansökan till NIU. 

25 januari: Sista datum att ge besked till elever som ansökt till NIU.

26 januari: Sista datum för elev att svara på ett erbjudande om NIU-plats.

Länk till ansökan: