Hej, VIK-are!

Medlemskapet är själva fundamentet som Västerås IK vilar på. Tack vare att vi är en medlemsägd förening är det våra medlemmar som har det yttersta beslutsfattandet för klubbens riktning genom det högst beslutande organet, årsmötet.

Det är föreningens medlemmar som röstar fram den styrelse som ska representera medlemmarnas vilja på bästa sätt och det är även medlemmarna som kan skicka in motioner och genom årsmötet besluta kring dessa.

Som medlem i Västerås IK är du en av alla "delägare" som erhåller rösträtt till årsmötet och där kan utöva ditt föreningsdemokratiska inflytande genom att rösta i den riktning du vill se Västerås IK bedriva vår verksamhet.

Från och med säsongen 2021/22 har klubben även valt att utöka medlemskapet och bygga på med fler nivåer och fler så kallade rättigheter och mervärden, utöver rösträtten till årsmötet.

Dessa nivåer och förmåner ingår på nivå Gulsvart och Gulsvart2024. Anledningen att de inte ingår redan på nivå Bas är av ekonomiska orsaker. De utökade medlemsnivåerna har skapats för att generera mer intäkter till föreningen - och för att lyckas med det behöver de helt enkelt kosta mer och erbjuda mer till de som betalar/investerar lite mer i Västerås IK.

Du som önskar bli medlem i Västerås IK väljer helt själv på vilken nivå du vill lägga ditt engagemang. Samtliga nivåer räknas och uppskattas!

För att bli medlem klickar du här och väljer din nivå: https://vik.ebiljett.nu/Products/Category/29

En av de vanligaste frågorna vi får kring medlemskapet är: Vad ingår på de olika nivåerna?

När de flesta läst igenom bilden ovan kommer följdfrågan: "Vad är egentligen skillnaden på nivå Gulsvart och Gulsvart2024?"

Svaret är brett och mångfacetterat. För vissa är skillnaden liten, för andra gigantisk. Du som läser noga ser att ett av de två värdena är att "bidra med högsta nivån av finansiering för sportslig satsning".

De av våra medlemmar som valt att teckna nivån Gulsvart2024 har sällan frågat vad som ingår i deras medlemskap - utan i stället varit de som tänkt: "Vad kan jag ge till Västerås IK?".

Det andra värdet på högsta nivån är det här. Vårt absolut största och mest personliga tack på vår officiella hemsida. Samtliga som listas nedan har valt att investera i Västerås IK och klubbens satsning på högsta medlemsnivån.

Hela föreningen säger ett stort, hjärtligt och gulsvart tack. Tack för det förtroende ni ger oss, för de möjligheter ni skapar - och för att ni tror på en gemensam kraft att ta klubben framåt!

Vi har tecknat medlemsnivån Gulsvart2024.

Anders Bladh

Jarmo Hirsikangas

Filip Sjöström

Ludwig Aronsson

Daniel Lundberg

Anders Karlsson

Mikael Krödel

Mats Ekholm

Lars Carstedt

Sandra Westin

Fredrik Säfström

Johan Jandelius

Dennis Forslund

Claes Nyqvist

Mattias Douhan

Anders Stenlund

Ann-Christine Färnlund

Peter Knudsen

Anders Quarfordt

Petri Kähäri

Magnus Carlsson

Jonas Karlsson

Christer Mälberg

Drazen Andrijevic

Carl Målberg

Per Jansson

Lennart Götlin

Tomas Waldén

Jonas Lostelius

Rune Schremser

Stefan Krödel

Kristofer Jandelius

Patrik Grönvalls

Kalle Gustafsson

Jonathan Nilsson

Henrik Tufvesson

Martin Sanne

Stefan Espling

Marie Sennermalm

Göran Andersson

Andreas Lindholm

Tobias Pennerborn

Krister Lindgren

Thomas Svensson

Johan Karlsson

Emma Eriksson

Bo Lundén

Peter Stockselius

Jim Lindholm

Bengt-Göran Ericsson

Mikael Jonsson

Kenny Persson

Ludvig Larson

Daniel Bergh

Magnus Hoflin

Roger Vahlström

Pia Andersson

Marie Pettersson

Hans Axel Andersson

Christopher Palm

Sebastian Ridderholt

Göran Andersson

Fredrik Wrethorin