Bild saknas

Machokultur, mobbning, kränkning och diskriminering är ett stort samhällsproblem och tyvärr ofta förekommande inom ungdomsidrotten, så även hos oss. Utan en tydlig och genomarbetad värdegrund blir våra ungdomslag som små öar med egna lagar och regler.

I vårt arbete med ett Gulsvart Hjärta är en viktig del att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor. I starten av Ett Gulsvart Hjärta genomförde vi ett stort värdegrundsarbete, som sedan dess har legat som en grund för vår verksamhet. Sedan säsongen 2019/2020 har vi samverkan med Stiftelsen Friends för att ytterligare stärka vår verksamhet. Tillsammans med Friends vill vi skapa ett trygghetsarbete som ska bli systematiskt, hållbart och långsiktigt.

Tillsammans med Friends genomför vi varje år:

·       Fadderutbildning för våra dam- och herrspelare

·       Föräldrautbildning

·       Ledarutbildningar

·       Kartläggning med fokus på trygghet och trivsel

Sedan tidigare finns ett samarbete med Rädda Barnen och deras projekt ”High Five”, som är en åtgärdsplan när saker väl har inträffat. Vi vill jobba med de mest erfarna organisationerna och deras beprövade metoder. Därför har vi valt Friends och High Five. Målsättningen är att vi, med hjälp av dem, ska hitta en modell för hur man som idrottsförening bäst jobbar med de här oerhört viktiga frågorna.