Västerås IKs satsning - Ett Gulsvart Hjärta

6 maj 2019 13:00

Västerås IK gör en organisatorisk satsning på framtiden - med CSR-projektet ”Ett Gulsvart Hjärta”.

-En stor strategisk satsning vi gör för att ta VIK in i framtiden. En framtid där arbetet med ”Ett Gulsvart Hjärta” ska ha ett tydligt uttalat fokus, säger ordförande Pär Södergren.


Att ta ett större ansvar i samhället är något som de flesta företag har på sin stående agenda i dag. Även inom Västerås IK har vi under en lång tid diskuterat hur vi skulle kunna göra skillnad i samhället.

Som en av Sveriges största ishockeyföreningar med cirka 700 aktiva tjejer och killar har vi en verklig möjlighet att göra skillnad i samhället. Till en början genom att jobba fokuserat med värderingar. Vi har funderat och analyserat kring vad vi i Västerås IK kan och vill lägga vårt fokus på, och landat i ”Ett Gulsvart Hjärta” – ett CSR-projekt som kommer att stå på två ben:

  1. Jobba vidare med, och kraftfullt utöka, våra insatser inom hela klubbens verksamhet när det gäller arbetet med att få bort mobbning, diskriminering och kränkningar. Detta arbete har hittills drivits helt volontärt. Nu sätter vi fart ordentligt. Vi börjar med ett värdegrundsarbete som ska genomsyra hela VIK:s verksamhet. När värdegrunden har implementerats noggrant i alla led kommer vi att satsa på utbildningar av våra ledare, föräldrar och spelare (elit och ungdom).

-Vi tror på att först arbeta i den egna klubben för att vara trovärdiga. Jobba igenom vår värdegrund och sedan utgå från den, och det klubben tror på och står för. På sikt vill vi ta vårt koncept ut i samhället, men vi börjar med att se om vårt eget hus. Det känns som rätt ordning att ta sig an arbetet, säger ordförande Pär Södergren.

  1. Steg 2 i projektet är att öppna upp Västerås IK för fler barn och ungdomar. Vi vill öka mångfalden i föreningen genom att verka för en öppnare och mer välkommande miljö för de som i dag inte naturligt söker sig till sporten ishockey. Ett exempel är att få in fler aktiva tjejer i VIK.

-I dag är VIK en av Sveriges största ishockeyföreningar, men det är tydligt att de flesta av våra aktiva är killar, i regel med helsvenskt ursprung. Så här ser inte Västerås, Västmanland och Sverige ut i dag. Vi vill bli en förening som speglar och tillvaratar mångfalden i det svenska samhället. Det är givetvis ett stort arbete som väntar oss, och det kommer att ta tid. Men vi ska vara en förening för alla, säger Pär Södergren.

Pär Södergren om klubbens CSR-satsning ”Ett Gulsvart Hjärta”:

-Det här är en jättesatsning vi gör för att ta VIK in i framtiden. Det är inte bara ett ansvar vi har, utan även en stor möjlighet. Målet är att vi ska ta nästa steg, och ett långsiktigt sådant, i det arbete som redan görs i dag inom klubben. Ska vi höja oss en nivå och få kontinuitet i det viktiga arbetet är nyckeln att gå från volontärt arbete till anställda krafter.

-Målet med ”Ett Gulsvart Hjärta” är att vi ska kunna göra det tack vare utökade samarbeten. Vi märker av att det finns intresse både hos befintliga partners som kan se ett värde i ett framtida utökat partnerskap, men även nya partners som inte har engagemang i klubben överhuvudtaget i dag. Känslan är att det kan uppstå väldigt spännande samarbeten i och med detta.

Som ansvarig för att leda satsningen ”Ett Gulsvart Hjärta” har Västerås IK anställt Jens Brandberg.

-Vi är väldigt glada att Jens, som har en unik och gedigen bakgrund inom journalistik, sälj och varumärke/kommunikation, valt att tacka ja till att börja jobba för VIK. Förutom att vara ansvarig för CSR-satsningen, så är det naturligt att Jens, med sin erfarenhet, även kommer att ansvara för ett annat viktigt område – varumärke/kommunikation, säger Pär Södergren.

-Jens har verkligen Ett Gulsvart Hjärta. Ett väldigt stort engagemang för klubben. God insyn i ungdomsverksamheten, via sina två barn som är aktiva. Dessutom en bakgrund som ordförande i en idrottsförening och ungdomsledare.

Värdegrundsarbetet kommer att sätta i gång omedelbart, och där är Västerås IK mycket glada över att ha med oss Johan Tervald på kommunikationsbyrån Haus i en rådgivande roll under hela processen.

För frågor om "Ett Gulsvart Hjärta" kontakta Pär eller Jens

Pär Södergren - [email protected]

Jens Brandberg - [email protected]