STUDIO VIK med Pär Södergren

Västerås2020-06-1818 min 1 sek

Hur arbetar styrelsen? Vad händer med klubbchefsrollen? Blir det en ny arena eller bygger man om den befintliga?