Bakgrund

Västerås IK är en idrottsförening med ishockey som kärnprodukt. Så har det alltid varit, och kommer så att förbli. Sedan 2019 har vi adderat social hållbarhet till verksamheten.

Genom Ett Gulsvart Hjärta vill vi öka mångfalden i vår förening, och forma unga VIK-are till människor med goda värderingar, som de tar med sig genom hela livet, oavsett var de är och vad de gör.

Samarbete med Friends

 
Machokultur, mobbning, kränkning och diskriminering är ett stort samhällsproblem och tyvärr ofta förekommande inom ungdomsidrotten, så även hos oss. Utan en tydlig och genomarbetad värdegrund blir våra ungdomslag som små öar med egna lagar och regler.
 
Under vårt första år med Ett Gulsvart Hjärta väljer vi därför att genomföra ett stort värdegrundsarbete, som ska implementeras på ett tydligt sätt till alla i och kring föreningen. Samtidigt inleder vi arbetet med utbildningar av våra ledare och vårdnadshavare. Där har VIK valt att arbete med Stiftelsen Friends som vi har skrivit ett treårsavtal med. Friends ska jobba förebyggande för att saker inte ska inträffa.

Sedan tidigare finns ett samarbete med Rädda Barnen och deras projekt ”High Five”, som är en åtgärdsplan när saker väl har inträffat. Vi vill jobba med de mest erfarna organisationerna och deras beprövade metoder. Därför har vi valt Friends och High Five. Målsättningen är att vi, med hjälp av dem, ska hitta en modell för hur man som idrottsförening bäst jobbar med de här oerhört viktiga frågorna.

Ökad mångfald i Västerås IK

 
Av våra ca 650 aktiva barn och ungdomar är knappt 10% tjejer. De flesta är alltså killar, oftast med helsvensk bakgrund. På läktaren när vårt populära herrlag spelar är det samma sak. Vi vill bredda intresset för VIK. Att vår klubb ska spegla samhället på ett bättre sätt. Fler tjejer och barn med utländsk bakgrund i våra ungdomslag – och på läktaren i ABB Arena.

Med en tydlig värdegrund i ryggen och ett bredare intresse ska vi också jobba för att läktarklimatet blir bättre år för år.
 
Ett hinder för att börja spela hockey kan ofta vara ekonomi. Alla har inte möjligheten att köpa den utrustning som krävs för att deras barn ska kunna få testa på sporten. VIK har i flera år erbjudit låneutrustningar, så att barn kan få pröva att spela hockey utan att det blir jättedyrt direkt. Låneutrustningarna är väldigt populära och tar slut fort. Vi kommer därför att jobba på att få in många fler utrustningar.

Hockey och VIK är fantastiskt. Vi vill att fler ska få upp ögonen för det. Det här arbetet är steg 2 i Ett Gulsvart Hjärta och inleds säsongen 20/21.
Andreas Svensson

Andreas Svensson

CSR & Ungdom

Verksamhetsplan

19/20 - INOM VIK

Värdegrundsarbete.

Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five.

Samarbetsavtal med Friends.

Friends kartläggningsenkät av hela föreningen.

Utbildning av våra ungdomsledare med Friends.

Addera fler låneutrustningar.

20/21 – INOM VIK

Implementera värdegrunden.

Utbildning av vårdnadshavare med Friends.

Utbildning av seniorspelare med Friends.

Utvidga Fadderverksamheten med Friends riktlinjer.

Införa grejbytardag.

Fokus tjejer på Skridskoskolan 

Marknadsföra extra innan.

Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five. 

21/22 – NÄRA VIK

High Five – löpande.

Kartläggningsenkät Friends.

Nya utbildningar enligt Friends rekommendation.

Viss närvaro i skolor.

Skolkampanjer för att berätta om VIK.

Utvidga satsningen på tjejer kring Första skäret.

Ökning av antalet aktiva.

22/23 – SAMHÄLLE

High Five – löpande.

Kartläggningsenkät Friends.

Ta konceptet ”Ett Gulsvart Hjärta” på allvar ut i samhället.

Ökad närvaro i skolor.

Ökad tillgänglighet för att testa på hockey.

Fortsatt ökning av antal aktiva tjejer.

Natthockey.

Vår verksamhet

Partners till Ett Gulsvart Hjärta

Aros Golv & Platt AB

JS Transport

Kadesjös Ingenjörsbyrå

Mälardalensteknikkonsult

Riksbyggen

Sahlbergs cykel

Elkon

PG Brand & Arbetsmiljö

Ytterhälla Transport AB

Bäckby Trädgårdsmaskiner & Vulk AB

Johan Magnusson Inväst AB

Seuz Recycling AB

Aroseken Bostäder