Bakgrund

Västerås IK är en idrottsförening med ishockey som kärnprodukt. Så har det alltid varit, och kommer så att förbli. Sedan 2019 har vi adderat social hållbarhet till verksamheten.

Genom Ett Gulsvart Hjärta vill vi öka mångfalden i vår förening, och forma unga VIK-are till människor med goda värderingar, som de tar med sig genom hela livet, oavsett var de är och vad de gör. 

Samarbete med Friends

Machokultur, mobbning, kränkning och diskriminering är ett stort samhällsproblem och tyvärr ofta förekommande inom ungdomsidrotten, så även hos oss. Utan en tydlig och genomarbetad värdegrund blir våra ungdomslag som små öar med egna lagar och regler.

I vårt arbete med ett Gulsvart Hjärta är en viktig del att kontinuerligt arbeta med värdegrundsfrågor. I starten av Ett Gulsvart Hjärta genomförde vi ett stort värdegrundsarbete, som sedan dess har legat som en grund för vår verksamhet. Sedan säsongen 2019/2020 har vi samverkan med Stiftelsen Friends för att ytterligare stärka vår verksamhet. Tillsammans med Friends vill vi skapa ett trygghetsarbete som ska bli systematiskt, hållbart och långsiktigt.

Med Friends genomför vi varje år en kartläggning för att se utvecklingen av vårt trygghetsabete samt för att lokalisera problem som uppstått. Tillsammans genomför vi även utbildningar för ledare, aktiva och vårdnadshavare.

Sedan tidigare finns ett samarbete med Rädda Barnen och deras projekt ”High Five”, som är en åtgärdsplan när saker väl har inträffat. Vi vill jobba med de mest erfarna organisationerna och deras beprövade metoder. Därför har vi valt Friends och High Five. Målsättningen är att vi, med hjälp av dem, ska hitta en modell för hur man som idrottsförening bäst jobbar med de här oerhört viktiga frågorna.

Ökad mångfald i Västerås IK

Av våra ca 650 aktiva barn och ungdomar är knappt 10% tjejer. De flesta är alltså killar, oftast med helsvensk bakgrund. På läktaren när vårt populära herrlag spelar är det samma sak. Vi vill bredda intresset för VIK. Att vår klubb ska spegla samhället på ett bättre sätt. Fler tjejer och barn med utländsk bakgrund i våra ungdomslag – och på läktaren i ABB Arena.

Med en tydlig värdegrund i ryggen och ett bredare intresse ska vi jobba för att skapa en verksamhet där människor vill vara och där dem mår bra.

Ett hinder för att börja spela hockey kan ofta vara ekonomi. Alla har inte möjligheten att köpa den utrustning som krävs för att deras barn ska kunna få testa på sporten. VIK har i flera år erbjudit låneutrustningar, så att barn kan få pröva att spela hockey utan att det blir jättedyrt direkt. Låneutrustningarna är väldigt populära och tar slut fort. Vi kommer därför att jobba på att få in många fler utrustningar.

Hockey och VIK är fantastiskt. Vi vill att fler ska få upp ögonen för det.

UTVECKLINGEN – VAD HAR HÄNT

Under åren med ett Gulsvart Hjärta har mycket hänt, vi har fler flickor i verksamheten och vi har startat upp en egen träningsgrupp för enbart flickor, vilket har varit väldigt lyckat. Genom våra cirka 170 lånerustningar har vi underlättat för alla som vill börja samt fortsätta spela ishockey.

Gällande vårt trygghetsabete tillsammans med Friends kan vi tydligt se att förbättringar vad gäller beteendet, färre känner sig utsatta av någon form av kränkning. De aktiva trivs i sina lag och de upplever att det är mindre skitsnack, hånfulla skämt och negativa kommentarer.

Vår målsättning är att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet samt skapa bästa möjliga förutsättningar för våra spelare och ledare.

Verksamhetsplan

19/20 - INOM VIK

Värdegrundsarbete.

Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five.

Samarbetsavtal med Friends.

Friends kartläggningsenkät av hela föreningen.

Utbildning av våra ungdomsledare med Friends.

Addera fler låneutrustningar.

20/21 – INOM VIK

Utbildning av vårdnadshavare med Friends.

Utbildning av seniorspelare med Friends.

Utvidga Fadderverksamheten med Friends riktlinjer.

Fokus tjejer på Skridskoskolan 

Marknadsföra extra innan.

Fortsatt arbete med Rädda Barnens High Five. 

21/22 – NÄRA VIK

High Five – löpande.

Kartläggningsenkät Friends.

Nya utbildningar enligt Friends rekommendation.

Utvidga satsningen på tjejer kring Första skäret.

Ökning av antalet flickor på första skäret

22/23 – INTERNT

High Five – löpande.

Kartläggningsenkät Friends.

Ledar- & fadderutbildning med Friends

Implementering av värdegrund och VIK modellen

Löpande uppföljning av värdegrundsarbete

Ökad tillgänglighet för att testa på hockey.

Starta upp ny flickgrupp.

Vår verksamhet

Partners till Ett Gulsvart Hjärta

JS Transport

Kadesjös Ingenjörsbyrå

Mälardalensteknikkonsult

Nordiska Byggkoncept AB

Riksbyggen

Sahlbergs cykel

Grant Thornton


PG Brand & Arbetsmiljö

Bäckby Trädgårdsmaskiner & Vulk AB

Bilprovningen

ProZero Recycling AB

Aroseken