Information om vaccinationsbevis

17 december 2021 12:42

Läs följande noggrant.


Från onsdagen den 1 december har regeringen och Folkhälsomyndigheten ställt krav på att vaccinationsbevis ska införas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare. Det innebär att du som ska besöka Västerås IK:s hemmamatcher från och med den 1 december måste vid entrén visa upp ett godkänt vaccinationsbevis.

Detta gäller för samtliga utom:

  • Alla under 18 år
  • Alla med ett läkarintyg som intygar att personen av medicinska skäl ej ska ta vaccinet. Giltigt läkarintyg tillsammans med giltig ID-handling måste visas för att styrka detta.
  • Du ska alltså ha BÅDE vaccinationsbevis OCH legitimation.

Kontrollen av vaccinationsbevisen och legitimationen kommer att skötas av våra publikvärdar.

Kontrollera så att ditt vaccinbevis har ett giltigt datum. Var redo med både bevis och legitimation när du kommer fram till entrén.

Vi uppmanar alla att komma i god tid för att undvika långa köer precis innan nedsläpp. Arenan öppnar två timmar före nedsläpp.

När du kommer till arenan:

  • Ska du visa upp både vaccinationspass och giltig ID-handling. Detta för att det måste kontrolleras att dessa överensstämmer med varandra.
  • Är du under 18 år ska du vara beredd på att visa upp legitimation (går bra att använda ditt pass) för att kunna styrka din ålder. Kan du inte bevisa din ålder riskerar du att ej få tillträde till arenan. Legitimationskrav gäller givetvis inte när det är uppenbart att barnet är under 18 år.

Hur hämtar jag mitt vaccinationsbevis?

Hämta vaccinationsbevis med hjälp av e-legitimation:

Ett giltigt vaccinationsbevis kan du hämta digitalt på https://covidbevis.se/

Hämta vaccinationsbevis utan e-legitimation:

Skicka in en blankett för att få ett fysiskt covidbevis via posten. Blanketten hittar du på: www.ehalsomyndigheten.se

För att vaccinationsbeviset ska vara giltigt:

Måste du ha tagit två sprutor, samt att det måste ha gått två veckor från att du tog den andra sprutan.

Vilka länders vaccinationsbevis är giltiga?

Tänk på att:

Kom i tid till arenan för att flödet in i hallen ska bli så bra som möjligt och respektera våra publikvärdars ovärderliga ideella arbete. Tack för att ni visar förståelse för detta!

Frågor och svar

Är det Västerås IK som bestämt att vaccinpass ska nyttjas?

Nej, det är ett beslut från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Jag har ett vaccinationsbevis utfärdat utomlands. Gäller det?

Gäller det även restaurangytorna?

Ja. Restauraungytorna särskiljs inte längre från det offentliga arrangemanget när det gäller idrottsevenemang. Kravet gäller därför även där.

Hur länge kommer vaccinpassen behöva användas?

Vi vet inte. Det är upp till regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Hur får jag ett giltigt läkarintyg om att jag inte kan vaccinera mig?

Den medicinska kunskapen saknar Västerås IK. Vänligen kontakta din personliga läkarmottagning för vidare information.