Årsmötet avklarat!

17 juni 2021 20:00

Styrelsen omvald och budgeten spikad för kommande säsong!


Under torsdagskvällen hölls det formella årsmötet men redan förra veckan så presenterades resultatet från föregående år.

Resultat 2020/2021:

 • Intäkter: 31 505 tkr
 • Direkta kostnader: -5 598 tkr
 • Externa kostnader: -3 248 tkr
 • Personalkostnader: -20 894 tkr
 • Avskrivningar och finansiella kostnader: -185 tkr
 • Resultat: 1 580 tkr
 • Skatt: -50 tkr
 • Resultat efter skatt: 1 530 tkr

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen och årsredovisningen!

Budget 2021/2022:

 • Intäkter: 35 627 tkr
 • Direkta kostnader: -9 840 tkr
 • Externa kostnader: -2 893 tkr
 • Personalkostnader: -22 580 tkr
 • Avskrivningar och finansiella kostnader: -168 tkr
 • Resultat: 146 tkr

Mötet godkände också valberedningens förslag på att sittande styrelse får fortsatt förtroende.

Ordförande:

 • Pär Södergren - omval på 1 år.

Ledamöter:

 • Anna Rönnblom - omval på 2 år.
 • Björn Söderholm - omval på 2 år.
 • Christer Brostedt - omval på 2 år.
 • Pia Andersson - 1 år kvar.
 • Henrik Rosander - 1 år kvar.
 • Nicklas Öhrlund - 1 år kvar.

Här ovanför kan du också se ett avsnitt av STUDIO VIK där ordförande Pär Södergren och kassör Nicklas Öhrlund berättar mer om styrelsens arbete.