Så tolkar Västerås IK lättnaderna kring publikrestriktioner

2 juni 2021 13:05

Hur ska jag tänka med mitt seriekort? Kommer vi få gå på matcherna kommande säsong? Här försöker vi reda ut status – och hur Västerås IK tolkar de besked vi har i dag.


Förberedelserna för säsongen 2021/22 är i full gång. Lagbygget är snart klart – och försäljningen av både seriekort, medlemskap och partnerskap pågår i ett härligt tempo.

Hundratals seriekortsinnehavare har redan valt att förlänga sina platser eller teckna nya kort.

Parallellt får vi även många frågor på temat hur det kommer att bli med publik på plats i arenan kommande säsong. Svaret är att varken vi i Västerås IK eller någon annan klubb som bedriver evenemang som intresserar en publik vet hur det kommer att bli. Men här ska vi försöka redogöra för status så som den är i dag.

Den 28 maj kommunicerade regeringen en plan för återöppningen av samhället – och därmed också publik inom idrott – genom ett förtydligande av ett antal olika steg.

Steg 1 — 1 juni

Steg ett innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter såsom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30.

Vad betyder steg 1 för VIK?

Hade vi haft matcher i dag hade det betytt att vi kunnat ha 50 personer i ordinarie publikutrymme samt gästerna i restaurangen. Restaurangen hade vidare kunnat vara öppen hela matcherna (till 22.30) så att gästerna där inte behövt gå hem efter andra perioden. Det är ett steg i rätt riktning.

Steg 2 — ”Omkring 1 juli”

Innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster.

Vad betyder steg 2 för VIK?

Det betyder främst att vi, om steg 2 aktiveras, kan ha 300 personer i sittande publik i ordinarie publikutrymme vid våra planerade träningsmatcher i augusti. Det kan sedan kompletteras av gäster i restaurangytorna. Det betyder också att vi kommer kunna anordna våra planerade medlemsträffar i fysiskt mötesformat. Något vi verkligen ser fram emot!

Steg 3 — 15 juli

Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

Vad betyder steg 3 för VIK? I princip ingenting mer än att det är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Steg 4 — ”Till september”

Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

Vad betyder steg 4 för VIK?

Först och främst vore det ett fantastiskt besked för hela samhället, för sjukvårdspersonalen och för smittoläget totalt. Därifrån vore det sedan beskedet vi alla väntar på. Om steg 4 aktiveras tas, enligt det som kommunicerats, alla publikrestriktioner bort och vi kan välkomna en fullsatt arena igen. Vi får rysningar bara vi tänker på det!

När i september kan det börja gälla? Blir det innan seriepremiären?

Vi vet inte. Det som kommunicerats är ”till september”. Om det sedan är 1 september eller 30 september återstår att se. Vi konstaterar att vår seriepremiär den 24 september är i slutet av månaden och att det förhoppningsvis betyder att steg 4 har hunnit aktiveras. Vi kan dock inte lämna några garantier eller ge något löfte om att det kommer att bli verklighet. Allt inom steg 4 bygger på en stor framgång av att minska smittan av covid-19.

Om steg 4 aktiveras, kommer jag kunna nyttja mitt seriekort precis som en vanlig säsong?

Ja, det stämmer!

Vad tror ni då, om ni ska gissa?

Vi tror ingenting och varken gissar eller spekulerar. Vi följer bara de råd och direktiv som kommuniceras och förhåller oss endast till dessa i kommunikationen med alla VIK-are.

Vad händer om jag köper ett seriekort och steg 4 aktiveras efter låt säga omgång 3 eller 7?

Precis som förra säsongen kommer det finnas möjlighet att välja mellan att stå kvar med dina pengar oavsett vad – eller att begära återbetalning för de matcher du missar. Om du väljer att stå kvar kommer du delta i utlottning av de platser vi har tillgängliga. Låt säga att steg 3 är aktiverat, men inte steg 4 – då kommer vi enligt förslaget ha 300 sittplatser att lotta ut och det kommer vara en relativt gynnsam chans att tilldelas en utlottad biljett.

Vad krävs mer specificerat för att steg 4 ska aktiveras?

Folkhälsomyndigheten skriver följande.

Det innebär ett tillstånd där det är få patienter som är inlagda med covid-19. Få individer bekräftas smittade med covid-19, och/eller mindre utbrott förekommer. 14

  • 14-dagars incidens mindre än 50 fall/100 000 invånare
  • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor
  • Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 mindre än 100
  • Varav patienter i behov av intensivvård mindre än 25
  • Vaccinationstäckning, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år mer än 70 %

Fler frågor och svar

Har ni någon inside information och vet mer än det som kommuniceras utåt?

Nej. Vi följer informationen från regeringen och Folkhälsomyndigheten precis som alla andra. Vi kommer följa utvecklingen av de olika stegen med extrem noggrannhet och agera utefter hur den utvecklingen tar sig under sommaren.

Hur borde jag tänka med mitt seriekort – borde jag avvakta på besked om publiken tillåts?

Det är helt upp till dig. Hundratals VIK-are har valt att köpa sina kort redan nu för att försäkra sig om att få bra platser till kommande säsong och genom sina seriekortsköp vara med och investera i spelartruppen. Du är varmt välkommen att teckna dina stolar när det passar just dig.

Så gör du för att teckna seriekort

Klicka här för att teckna seriekort: https://vik.ebiljett.nu/Tickets/Choose/14?S=1

Du kan även välja att lägga till ett medlemskap för lojalitetspriset 750 kronor. Mer om hur du gör det läser du här: https://www.vik.se/artikel/kucvaknu2-4a8i1/seriekorten-slappta-teckna-redan-i-dag