Kallelse till årsmöte 2020

12 maj 2020 12:00

Medlemmar i Västerås IK och Västerås IK Ungdom kallas till ordinarie årsmöte.


En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på VIK.se. Detta omfattar verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsen förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande över dem.

Motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.

Datum: 17/6 2020

Tid: 18:30

Plats: ABB Arena Nord

Med anledning av coronaviruset så kommer den exakta platsen för mötet av bestämmas på mötesdagen. Vi samlas vid huvudentrén till ABB Arena. Om läget förändras ytterligare så kan det bli aktuellt att ha mötet digitalt. Vi återkommer i så fall om hur detta ska gå till.

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar har rösträtt.