Kallelse till årsmöte 2021

6 maj 2021 09:00

Medlemmar i Västerås IK och Västerås IK Ungdom kallas till ordinarie årsmöte.


En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på VIK.se. Detta omfattar verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsen förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande över dem.

Motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.

Datum: 17/6 2021

Tid: 18:00

Plats: ABB Arena Nord

Med anledning av coronaviruset så kommer den exakta platsen för mötet att bestämmas på mötesdagen. Vi samlas vid entrén på baksidan till ABB Arena.

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar har rösträtt. För att delta fysiskt på mötet så måste du anmäla din närvaro till: [email protected]