VIKTIG PUBLIKINFORMATION

4 november 2020 10:00

Har du fått möjligheten att komma och se ishockey live i ABB Arena? Då är det viktigt att du tar del av följande information.


Svensk ishockey har fått förtroendet att under vissa former släppa in publik i våra arenor. Det är något som vi är väldigt tacksamma för. Vi ska naturligtvis tillsammans förvalta förtroendet och framför allt vara rädda om varandra i dessa tider. För att minimera smittspridning är det viktigt att alla bidrar till efterlevnad av de direktiv vi har att förhålla oss till – tänk därför på följande:

• Gå inte på ishockeymatchen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – se symtom nedan.

• I det fall du insjuknar under pågående ishockeymatch måste du omgående lämna. För att underlätta eventuell smittspårning så meddelas personalen på vilken sektion och publikstol du satt. Du kan även mejla informationen till [email protected]

• Kom i god tid till arenan. Det förbyggande smittskyddsarbetet medför långsammare flöden.

• Har du handikappsplats – kontakta Bernt Thorén innan matchen för information. 0739425001

• Kontrollera på kartan ovanför vilken entré du ska använda (uppmärkt med sektion)

• Håll ett tydligt avstånd till varandra i kön – minst 1 meter till närmsta person.

• Värna personalens arbetsmiljö – håll ett tydligt avstånd om minst 1 meter.

• Planera eventuella toalett- och kioskbesök på ett sådant sätt att folksamlingar/trängsel undviks.

• Toaletter och kiosker är uppmärkta med bokstäver. Du nyttjar den kiosk och toalett som har samma bokstav som den sektion du sitter på. (Gäller ej handikapptoalett)

• Följ och respektera de avspärrningar som finns i arenan.

• Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.

• Hosta eller nys i armvecket.

• Inga handskakningar eller kramar får ske.

• Vid matchslut så lämnar du hallen samma väg som du kom in för att undvika folksamlingar/trängsel och smittspridning. Vänliga respektera detta och visa hänsyn.

• Följ personalens anvisningar

Här nedan följer symtom som medför att man stannar hemma och följer myndigheternas direktiv och rekommendationer:

Halsont

Allmän sjukdomskänsla

Muskel- och ledvärk

Torrhosta

Feber

Snuva

Huvudvärk

Illamående

Diarré

Smak- och luktbortfall