Uppdatering med Pär Södergren

17 januari 2020 14:00
VIK-TV

VIK:s ordförande om läget i klubben och tankarna inför framtiden.