Kallelse till årsmötet 2024
Publicerad: 2024-05-13
Västerås IK kallar till årsmöte.

Medlemmar i Västerås IK och Västerås IK Ungdom kallas till ordinarie årsmöte.

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på vik.se. Detta omfattar verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande över dem.

Motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

Förslag till föredragningslista (klicka här för att ladda ner)

Datum: Tisdag 25 juni

Tid: 18.00

Plats: VIK-verket, ABB Arena Nord, Rocklunda.

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar (som hade medlemskap för verksamhetsåret/säsongen 2023/24) har rösträtt. För att delta på mötet så vill vi att du föranmäler din närvaro till: [email protected]

Meddela din anmälan senast torsdag 20 juni.

BLI MEDLEM I VÄSTERÅS IK

Att vara medlem i Västerås IK är det finaste du kan vara. Du bygger vår föreningsdemokrati, utgör beslutsunderlaget på årsmötet och stöttar föreningen i ditt hjärta.

Priset för att bli medlem startar på 400 kronor. En summa som är beslutad av ... just det, föreningens medlemmar via årsmötet.

Klicka här för att bli medlem du också!