Kallelse till årsmöte 2022

10 maj 2022 12:00

Medlemmar i Västerås IK och Västerås IK Ungdom kallas till ordinarie årsmöte.


En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på VIK.se. Detta omfattar verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsen förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande över dem.

Motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.

Förslag till föredragningslista (klicka här för att ladda ner)

Förslag på stadgeändring (klicka här för att ladda ner)

Datum: 21/6 2022

Tid: 18:00

Plats: ABB Arena Nord (Lokal för mötet meddelas vid ett senare tillfälle)

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar har rösträtt. För att delta på mötet så måste du föranmäla din närvaro till: [email protected]