Kallelse till årsmöte 2019

13 maj 2019 09:00

Medlemmar i Västerås IK och Västerås IK Ungdom kallas till ordinarie årsmöte.


Föredragningslista kan du ladda ner genom att klicka här!

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på VIK Västerås IKs kontor. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsen förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande över dem. På årsmötet kommer styrelsen att föreslå ändringar av stadgarna för Västerås IK och Västerås IK Ungdom.

Datum: 17/6 2019 Tid: 18:30 Plats: Rocklunda restaurang, vån 2 (Ingång stora entrén, ABB Arena Nord)

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar har rösträtt.