Kallelse till årsmöte 2018

23 maj 2018 18:00

Medlemmar i VIK Västerås HK och VIK Västerås HK Ungdom kallas till ordinarie årsmöte


Föredragningslista kan du ladda ner genom att klicka här!

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på VIK Västerås HKs kontor. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsen förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande över dem.

På årsmötet kommer styrelsen att föreslå ändringar av stadgarna för VIK Västerås HK och VIK Västerås HK Ungdom.

Datum: 13/6

Tid: 18:00

Plats: K5 (Ingång baksidan av ABB Arena Nord och en trappa upp)

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar har rösträtt.
Varmt välkomna!