Svenska Spel

Kallelse till årsmöte 2018

Publicerad: 2018-05-23 18:00

Medlemmar i VIK Västerås HK och VIK Västerås HK Ungdom kallas till ordinarie årsmöte

Föredragningslista kan du ladda ner genom att klicka här!

En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på VIK Västerås HKs kontor. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsen förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande över dem.

På årsmötet kommer styrelsen att föreslå ändringar av stadgarna för VIK Västerås HK och VIK Västerås HK Ungdom.

 

Datum: 13/6

Tid: 18:00

Plats: K5 (Ingång baksidan av ABB Arena Nord och en trappa upp)

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar har rösträtt.
Varmt välkomna!

 
Peter Ståhlbrand
 

Copyright © 2015-2018 Västerås IK

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB