Svenska Spel

Valberedningens förslag till styrelse

Publicerad: 2018-06-11 09:00

Valberedningens förslag till val av styrelse i VIK Västerås HK och Västerås HK Ungdom

Valberedningen har under året bestått av:

Peder Heljeberg, Ordförande

Kenneth Öholm, Ledamot

Jonas Hyttring, Ledamot

 

Valberedningen har haft sex sammankomster under året. En av sammankomsterna deltog inte Jonas Hyttring på, då övriga ledamöter i valberedningen har valt att föreslå Jonas Hyttring till ordinarie ledamot av styrelsen.

Sedan tidigare har vi Björn Söderholm i styrelsen som har 1 år kvar på sitt mandat.

Pier Blomkvist avgår under sittande Period. Och därav, så sker ett fyllnadsval.

 

Förslag till val av styrelse för kommande verksamhetsår

 

Ordförande: Pär Södergren, Omval (1 år)
Ordinarie Ledamöter:  Nicklas Öhrlund, Omval (2 år)
  Christer Brostedt, Omval (1 år)
  Anna Rönnblom, Nyval (2 år)
  Jonas Hyttring, Nyval (2 år)
  Lena Dyrberg, Nyval - Fyllnadsval (1 år)

 

Kandidatpresentationer inför årsmötet hittar ni här - Kandidatpresentationer

 

Valberedningen tackar för förtroendet och ser fram emot ett bra verksamhetsår som tar VIK Hockey framåt!

 
Peder Heljeberg
Valberedningens ordförande
 

Copyright © 2015-2018 Västerås IK

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB